Villostigar

150 kr

Villostigar är Mattias Kronstrands andra diktsamling om livet: nuet, dået och evigheten. Eller om det är en tankesamling. Många av texterna har publicerats
i Dagens Nyheter och Östgöta Correspondenten.